Visie & missie

Home / Visie & missie

Visie & missie

  • CHV Academy

    Circle of Talent

CHV Academy, Circle of Talent maakt professioneel kunstonderwijs voor alle kinderen, jongeren en jongvolwassenen in gemeente Meierijstad toegankelijk en inspireert en stimuleert hen om hun talent te ontdekken en te ontwikkelen. Hiermee investeert CHV Academy in jonge, creatieve, nieuwe denkers en makers die aansluiten bij de maatschappij van de toekomst.

Wij willen dat alle kinderen en jongeren in gemeente Meierijstad hun creativiteit en talent kunnen ontplooien. Dit willen we bereiken door in samenwerking met partners uit bedrijfsleven, onderwijs en de gemeente te investeren in de inzet van professionele kunstdocenten die structurele kunstlessen geven in het primair en voortgezet onderwijs, de organisatie van talentenklassen en een divers programma in de vrije tijd, en de ondersteuning van jongeren naar een eventuele (kunst)vakopleiding.

CHV Academy, Circle of Talent gebruikt de sportwereld als voorbeeld. Daar kunnen kinderen zich vanaf de breedtesport, via selecties, doorontwikkelen naar de topsport. In de Circle of Talent kunnen kinderen en jongeren door middel van kunstonderwijs hun talenten ontwikkelen via de Breedtekunst (het primair en voortgezet onderwijs) en Talentklassen in de vrije tijd naar de Topkunst (kunstvakopleidingen). Natuurlijk hoeft niet elk kind een kunstprofessional te worden. Wel staan we bij de CHV Academy voor het ontdekken van je talenten: met kunst leer je jezelf kennen, ontwikkel je je creativiteit en krijg je meer zelfvertrouwen!

Bekijk hier onze brochure >