Loading...

Nieuws

Nieuws / Nieuws

Samenwerking CHV Academy en VO-scholen in Veghel

  • CHV Academy

CHV Academy gaat intensief samenwerken met VO Veghel. Komend schooljaar wordt er extra ingezet op structureel kunst- en cultuuronderwijs op het Fioretti College en het Zwijsen College. Beide scholen hebben Kunst & Cultuur hoog in het vaandel staan en vinden educatie op deze gebieden een grote meerwaarde voor hun leerlingen. Daarnaast stimuleert en inspireert het de echte talenten om een vervolgstudie te gaan doen in deze sector.

“Op het Fioretti College hebben we in de afgelopen twee jaar een prachtig Kunst- & Cultuurplein gerealiseerd, met vier goed geoutilleerde vaklokalen, een muzieklokaal met vier volledig ingerichte muziekstudio’s, een podium met optreedmogelijkheden en allerlei expomogelijkheden”, vertelt cultuurcoördinator en docent Terry Emons trots. “Daarnaast hebben onze K&C-docenten de opleiding 21st Century Skills gevolgd en scholen ze zich momenteel op het gebied van nieuwe werkvormen”, vult afdelingsdirecteur vmbo Sasja van Lieshout aan. “Op het Zwijsen College vormt kunst- en cultuureducatie een belangrijke pijler in het curriculum. Leerlingen kunnen ook examen doen in de creatieve vakken”, vertelt cultuurcoördinator Anouk Dols.

CHV Academy, Circle of Talent is een coöperatief samenwerkingsverband in Meierijstad en is een initiatief van Phoenix Cultuur. Onderwijs, bedrijfsleven, gemeente en kunstonderwijs werken en investeren samen om kinderen en jongeren hun talenten te laten ontwikkelen door middel van structureel kunstonderwijs. Vanaf oktober 2017 geven de kunstdocenten van CHV Academy les op alle 34 basisscholen in Meierijstad. De afgelopen twee schooljaren is er in het VO ervaring opgedaan door middel van pilots en verschillende projecten. Coördinator CHV Academy VO Sophie de Ruijter: “Vanaf komend schooljaar starten onze kunstprofessionals op het Zwijsen en Fioretti met 2 kunstklassen per school. De leerlingen van beide scholen kunnen zelf kiezen om deel te nemen aan de kunstklassen, een prikkelend programma van 30 schoolweken”. Berry Tomas: “Docenten van de CHV Academy zullen komend schooljaar op het Fioretti College bijvoorbeeld tijdens de talenturen in de onderbouw een jaar lang lessen aanbieden, bijvoorbeeld op het gebied van dans, theater en nieuwe media”.

“Volgend jaar draaien we op het Zwijsen College een pilot met de kunstklas in leerjaar 1 en havo 2-3. Ervan uitgaande dat de leerlingen en wij enthousiast zijn, krijgt de kunstklas een vaste plaats in ons curriculum. Voor de ckv-lessen worden voorstellingen gepland en voor de vwo-5 leerlingen staat er een cultuurroute op het programma”, vertelt Anouk Dols. “Door de samenwerking met de CHV Academymaken onze leerlingen kennis met andere vormen van kunst en cultuur dan dat wij op school tijdens de lessen aan kunnen bieden”, geeft teamleider Paul van Asseldonk aan.

Barbara Brouwer van de CHV Academy is erg enthousiast over de samenwerking. “Kunst- en cultuurlessen vormen een waardevolle aanvulling binnen het curriculum van de scholen. Beide scholen waren al zeer actief op dit gebied, maar door de samenwerking kunnen nu alle disciplines aangeboden worden. Dat haalt talenten in leerlingen naar boven, laat hen anders en gedifferentieerder kijken naar de wereld om hen heen en biedt hen ontplooiingskansen. Na het basisonderwijs zetten we met de structurele kunstklassen in het VO de volgende stap in de Circle of Talent Meierijstad.”

CHV ACADEMY

Verlengde Noordkade 10-12
5462 EH Veghel
Tel: (0413) 78 2010
info@chvacademy.nl


CHV Academy, Circle of Talent
is een initiatief van
Phoenix Cultuur

Nieuwsbrief ontvangen?