Loading...

Nieuws

Nieuws / Nieuws

Kunst en Co en De Pul tekenen convenant Circle of Talent Brabant

  • Ondertekening convenant Circle of Talent Brabant met Xpress Uden

    Gijs de Louw (de Pul), Barbara Brouwer (CHV Academy, Circle of Talent) en Janneke van Summeren (Kunst & Co)

Kunst is investeren in de toekomst. Kinderen en jongeren moeten geïnspireerd en gestimuleerd worden om hun talent te ontdekken en te ontwikkelen. Vijf kunstencentra in Brabant hebben in 2019 reeds de handen ineen geslagen voor een gezamenlijke missie. Kunst & Co en De Pul treden nu met Xpress, Circle of Talent Uden (kortweg: Xpress) als zesde partner toe tot de Circle of Talent Brabant.

Circle of Talent principe

Het op een vroege leeftijd kennis maken met kunst en cultuur en het stimuleren en inspireren van talent resulteert in jonge, creatieve, nieuwe denkers en makers die aansluiten bij de nieuwe, snel veranderende maatschappij, het bedrijfsleven en het onderwijs. De Circle of Talent gebruikt de sportwereld als inspiratie. Daar kunnen kinderen zich vanaf de breedtesport, via selecties, doorontwikkelen naar de topsport. In de Circle of Talent kunnen kinderen en jongeren door middel van structureel kunstonderwijs, verzorgd door een kunstprofessional, hun talenten ontdekken en ontwikkelen in de breedtekunst (het primair en voortgezet onderwijs). Vervolgens gaat hun ontwikkeling verder van talentklassen in de vrije tijd naar de topkunst (kunstvakopleidingen) en geven zij als volwassene op hun beurt hun kennis, ervaring en passie door aan nieuwe generaties, terug aan de gemeenschap. Natuurlijk hoeft niet elk kind een kunstprofessional te worden. Wel staan we bij de Circle of Talent voor het ontdekken van je talenten: met kunst leer je jezelf kennen, ontwikkel je je creativiteit en krijg je meer zelfvertrouwen!

Xpress, samenwerking onderwijs, overheid en bedrijfsleven
Met Xpress gaan Kunst & Co en De Pul de Circle of Talent in Uden en omgeving opzetten. Dit willen zij samen realiseren met partners uit het (kunst)onderwijs, (gemeentelijke) overheid en bedrijfsleven. In Beter Bed hebben zij een enthousiaste en betrokken partner gevonden die Xpress verder mee uit gaat bouwen. Xpress wil een open en toegankelijk netwerk vormen waarmee ze talent in Uden willen verbinden.

Circle of Talent Brabant
De Circle of Talent vindt haar oorsprong bij CHV Academy, een initiatief van Phoenix Cultuur uit Meierijstad. De Circle of Talent Brabant bestaat naast CHV Academy en Xpress uit collega kunstencentra uit Brabant, te weten: CKE uit Eindhoven, KunstLokaal uit Gemert-Bakel, CultuurCompaan uit Roosendaal en Kunstencentrum Waalwijk. Gezamenlijk hebben zij de ambitie om in de eigen gemeenschap met lokale partners een coöperatieve Circle of Talent te bouwen. Op deze manier willen zij een belangrijke bijdrage leveren aan talent- en creativiteitsontwikkeling in de eigen gemeenschap en vervolgens in Brabant.

Convenant
Om hun samenwerking te bevestigen, tekenden de directeuren Janneke van Summeren (Kunst & Co), Gijs de Louw (De Pul) en Barbara Brouwer (CHV Academy, Circle of Talent Meierijstad) op maandag 30 november 2020 het convenant Circle of Talent Brabant 2020. Door ondertekening van dit convenant verstevigen de partners hun samenwerking, spreken zij hun gezamenlijke ambitie uit en onderschrijven zij de gedeelde filosofie en basisprincipes van de Circle of Talent.

Meer informatie

Voor meer informatie over Xpress, Circle of Talent Uden kunt u contact opnemen met Janneke van Summeren. Telefonisch op: 0413-262285 of per mail: janneke@kunstenco-uden.nl.

CHV ACADEMY

Verlengde Noordkade 10-12
5462 EH Veghel
Tel: (0413) 78 2010
info@chvacademy.nl


CHV Academy, Circle of Talent
is een initiatief van
Phoenix Cultuur

Nieuwsbrief ontvangen?